stat4u
Sępólno

Żłobek tylko dla szczepionych?

Robert Środecki, 06 luty 2020, 09:20
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Czy dzieci przyjmowane do żłobka i okolicznych przedszkoli powinny być poddane obowiązkowym szczepieniom? Odpowiedzi na to pytanie szukali sępoleńscy radni podczas ostatniej sesji rady miejskiej. Przedstawiciele podmiotów medycznych goszczący na obradach stwierdzili wprost, że szczepienia są konieczne i należy ograniczyć przyjmowanie do żłobków i przedszkoli dzieci nieszczepione.
Żłobek tylko dla szczepionych?

Sępoleńscy radni debatowali o kondycji lokalnej służby zdrowia

Żłobek tylko dla szczepionych?

Maria Kiełbasińska

Dzieci nieszczepione są zagrożeniem
Raz w roku sępoleńscy radni zapoznają się z funkcjonowaniem placówek medycznych działających na terenie gminy i powiatu. Dyskusja na temat kondycji służby zdrowia przerodziła się w szukanie odpowiedzi na pytanie dotyczące szczepień obowiązkowych dla dzieci. Jako pierwsza na mównicy pojawiła się Maria Kiełbasińska, prezes spółki Novum-Med zarządzającej Szpitalem Powiatowym w Więcborku. - Od stycznia 2020 roku oddaliśmy do państwa dyspozycji nowy aparat rentgenowski. W tym miejscu muszę podziękować panu premierowi, ministrowi Schreiberowi i panu staroście za to, że poczynili ogromne starania, abyśmy jako społeczność mogli skorzystać z aparatu. Drugie ważne zadanie, jakie zostało zrealizowane, to pozyskanie nowej karetki, która służy szpitalowi od listopada. Inwestycja została zrealizowana ze środków ministra zdrowia. Nasz szpital, tak jak wiele innych placówek, boryka się z problemami zarówno w dziedzinie kadrowej, jak i finansowej. Brakuje lekarzy, pielęgniarek i położnych – powiedziała prezes spółki Novum-Med. Swoimi spostrzeżeniami na temat służby zdrowia podzieliła się również Teresa Ruthendorf-Przewoska, kierownik NZOZ Doktór w Sępólnie – W tym roku obchodzimy 20-lecie naszej działalności. Zdecydowana większość naszych pacjentów jest mieszkańcami miasta. W ubiegłym roku udzieliliśmy 31 tys. porad. Zdecydowana większość została udzielona kobietom. Szczepienia dzielimy na obowiązkowe i zalecane przez lekarzy. W roku minionym zaszczepiliśmy 348 dzieci. Problemu ze szczepieniami u nas nie ma, ponieważ tylko 2 dzieci nie zostało zaszczepionych wskutek decyzji rodziców. Szeroko propagujemy szczepienia przeciwko grypie. W ubiegłym roku wykonaliśmy ich 198. Szczepienia powodują wzrost odporności. Wszyscy wiemy, że jest mało lekarzy. To duży problem. Ilość lekarzy w Polsce przypadająca na 1000 mieszkańców wynosi 2,4. Pod tym względem w Europie wyprzedzamy tylko Turcję. Średni wiek lekarza w Polsce wynosi 52 lata. 17 % wszystkich lekarzy to emeryci. W roku 2030 średni wiek pielęgniarki będzie wynosił 60 lat. Podczas dyskusji radny Janusz Tomas zapytał, czy dzieci powinny być szczepione – Coraz więcej samorządów podejmuje uchwały o ograniczaniu przyjmowanie dzieci nieszczepionych do żłobków i przedszkoli. Może my też staniemy pod ścianą? Przydałaby się jakaś wiedza na ten temat - stwierdził radny. – Sens szczepień jest ogromny. Skutki nieszczepienia są naprawdę złe. To dzięki szczepionkom nie ma na świecie czarnej ospy, znacznie ograniczono polio, błonicę i krztusiec. W tej chwili nieszczepione dzieci podatne są na zachorowania i chorują. Widzę ogromny sens szczepień. Podpisuję się pod tym, żeby ograniczyć przyjmowanie do żłobka i przedszkoli dzieci nieszczepione, bo one są źródłem rozprzestrzeniania się chorób – powiedziała szefowa „Doktóra”. Potwierdziła to Zdzisława Skórczewska reprezentująca „Vitę” i Caritas. – Chciałabym poprzeć panią Przewoską. Podpisuję się pod tym, aby do żłobka i przedszkoli były zapisywane dzieci szczepione – powiedziała. Szefowa Caritasu zachęcała do tego, żeby pacjenci skierowani na opiekę paliatywną zgłaszali się do placówki jak najszybciej. Szczegółową informację na temat szczepień ochronnych przygotowała i przedstawiła Elżbieta Estkowska: – Szczepienia ochronne realizowane są zgodnie z kalendarzem szczepień. Są to wytyczne, zgodnie z którymi należy szczepić całą populację osób w danym wieku. W kalendarzu uwzględnia się zarówno szczepienia obowiązkowe, jak i zalecane. Szczepienia obowiązkowe są wyłącznie dla dzieci, są bezpłatne dla rodziców i chronią przed 11 chorobami. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w związku z uchylaniem się od obowiązkowych szczepień ochronnych w 2019 roku prowadził postępowania w stosunku do 10 osób (6 dzieci z terenu gminy Sępólno). W wyniku podjętych działań zaszczepiono 2 dzieci. W ubiegłym roku PPIS prowadził postępowania w związku z niezaszczepieniem 17 dzieci z terenu powiatu. W stosunku do opiekunów prawnych dzieci prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne, w wyniku, którego wystawiono 17 upomnień i 12 tytułów wykonawczych z wnioskiem do wojewody o nałożenie grzywny w celu przymuszenia. Ze strony zobowiązanych wpłynęło 8 zarzutów na prowadzone postępowanie – powiedziała szefowa Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sępólnie. Jedno zdanie na temat szczepień do dyskusji wtrąciła goszcząca na sesji przedstawicielka Narodowego Funduszu Zdrowia. – Niekorzystanie ze szczepień jest zaniechaniem – powiedziała Dorota Doktor. Jak widać, problem jest poważny. W większych miastach od dawna stosowane są regulacje dotyczące przyjmowania nieszczepionych dzieci do żłobków lub przedszkoli. W niektórych metropoliach szczepienia są jednym z kryterium, a w innych wymogiem koniecznym, który należy spełnić. Jak będzie w Sępólnie i gminach ościennych? Decyzja należy do radnych, którzy posiadają kompetencje do podjęcia stosownej uchwały.

Średnie osiągnięte
Po wyczerpaniu problematyki związanej ze służbą zdrowia dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2019. W ubiegłym roku na terenie gminy średnie we wszystkich grupach zostały osiągnięte, a to oznacza, że samorząd nie musi wypłacać wyrównań. Od stycznia do 31 sierpnia średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosiło 3045 zł, a po podwyżce od września do końca grudnia 3337 zł, nauczyciela kontraktowego 3380 zł, a po podwyżce 3704 zł, nauczyciela mianowanego 4385 zł, a po podwyżce 4806 zł, nauczyciela dyplomowanego 5603 zł, a po podwyżce 6141 zł. Ostatnim akcentem sesji było podjęcie pakietu uchwał dotyczących nagród i wyróżnień dla czołowych sportowców w gminie Sępólno, które zostaną wręczone w najbliższą sobotę podczas balu sportu.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...