Najnowsze artykuły
Najpiękniejsze ogrody, a wśród nich perełka
W piątek w Wąwelnie rozstrzygnięto gminny konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej z elementami ekologizacji”. W tym roku komisja konkursowa oceniała aż 62 ogrody oraz gospodarstwa.
Robert Lida
Najpierw plany zagospodarowania
Do Urzędu Gminy w Sośnie wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy farm fotowoltaicznych na terenie Tuszkowa, które miałyby zająć łączną powierzchnię ponad 20 hektarów. Przeciwko tej inwestycji protestują mieszkańcy wsi. Jej powstanie może opóźnić decyzja o przystąpieniu gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
Robert Lida
W Wielowiczu cofnęli czas
Kto w niedzielę przyjechał do Wielowicza mógł odnieść wrażenie, że cofnął się w czasie o co najmniej kilkadziesiąt, a może nawet sto lat. Mieszkańcy zorganizowali tutaj festyn tematyczny poświęcony historii tej gospodarnej wsi, będący zwieńczeniem kilku pomysłów, których realizację rozpoczęto już kilka lat wcześniej.
Robert Lida
Chleba naszego coraz droższego
Przepałkowo było gospodarzem tegorocznego święta plonów gminy Sośno. Ostatnie dożynki w gminie Sośno odbyły się jeszcze przed wybuchem pandemii. Trudno się dziwić, że po tak długiej przerwie zainteresowanie imprezą było bardzo duże.
Robert Lida
Sośno w budowie
W gminie Sośno trwa realizacja dwóch sztandarowych przedsięwzięć finansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Jedną z nich jest rozbudowa gminnego domu kultury, a drugą kapitalny remont i zmiana sposobu użytkowania starej Szkoły Podstawowej w Sitnie.
Wiadomości Krajeńskie, Robert Środecki
Wójt wydał decyzję dla kontrowersyjnej elektrowni
W dniu 4 sierpnia wójt Sośna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 158 MW na granicy sołectw Roztoki, Wysoka Krajeńska i Suchorączek. Całkowita powierzchnia, która ma być zajęta pod instalację, to 94,25 ha. To będzie największy tego typu obiekt w naszym regionie. Uprawomocnienie decyzji otworzy inwestorowi drogę do dalszych prac dokumentacyjnych.
Robert Lida