15:52 29-02-2016

Dąb rosnący na terenie Zespołu Szkół w Wałdowie poddano nieudolnemu i brutalnemu zabiegowi formowania korony. Uczyniono to niezgodnie ze sztuką i niezgodnie z decyzją administracyjną burmistrza. Teraz na szkolnym boisku straszy okaleczony kikut. Dzieci na lekcjach przyrody mogą uczyć się, jak nie należy traktować drzew.

Komentarze do artykułu "Dąb polityczny".

Tomasz Dolny
12:37 01-03-2016

Proszę podać dane personalne "fachowca". Ciekawe jaką metodą zbadali rzeczywistą statykę drzew, VTA? http://aleje.org.pl/en/o-alejach/326-zarzadzanie-drzewostanem-sposob-na-bezpieczne-drzewa and http://www.isa-arbor.com/education/resources/educ_portal_risk_an.pdf. Proszę podać ekspertyzę, ocenę ryzyka i uzasadnienie. Dziękuję

Tomasz Dolny
12:51 01-03-2016

Do Pana Sebastian Skaja: Ocena stanu bezpieczeństwa drzewa to jedno, a wykonanie pielęgnacji to drugie. O ile o pierwszym nic nie wiadomo publicznie, to o drugim jak na obrazku. Brutalne, nieumijętne cięcia bez pozostawienia gałęzi ciągnących o odpowiedniej średnicy na wielu galęziach. Artykuł jak najbardziej uzasadniony, merytorycznie poprawny, politycznie chyba nie.

Odpowiedz