15:38 13-08-2019

Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi emocje i dyskusje. – Zleciłem wykonanie dodatkowej ekspertyzy dendrologicznej niezależnej firmie. Ma być gotowa do końca sierpnia – mówi Edwin Eckert, dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie.

Komentarze do artykułu "Ekspertyz więcej niż drzew".

Tomasz Dolny
11:56 18-08-2019

Dzień dobry, Szanowna Pani Dyrektor, myślę i jestem przekonany, że są przesłanki do wzruszenia prawomocnie wydanej decyzji z uwagi na ważny interes społeczny. Z uwagi na to, że oględziny drzew na podstawie której wydano decyzję na usunięcie drzew są wykonane nierzetelnie-pomylono gatunki drzew. Stwierdzono, że na drzewach nie gniazdują ptaki, i jest to nieprawdą, ponieważ aleja stanowi korytarz miasto-zadrzewienia śródpolne i lasy i jest siedliskiem wielu ptaków, w tym chronionych prawem. Ostatecznie aleja jest dziedzictwem narodowym, pełni ważną funkcję krajobrazową i nie istnieje racjonalne uzasadnienie, żeby usuwać piękne, zdrowe drzewa alejowe w OBAWIE na zagrożenie! Wracając do mojej opinii arborystycznej uprzejmię informuję, że do wykonania wizualnego badania drzew użyłem: młotka akustycznego, sondy drucianej i lornetki. Materiał komisyjnych oględzin urzędów nie wspomina o żadnym z tych narzędzi, czyli rozumiem, że z tzw. bomy-urzędnik ma zawsze racje:) To jest Proszę Pani i Państwa patologia urzędnicza w procesie postępowania administracyjnego.

Tomasz Dolny
08:35 20-08-2019

Szanowny Panie Dyrektorze Eckert, Pani Radna Natalia Marciniak ma rację, drzewa alejowe spokojnie dozywają 300 lat. Dowodem na powyższą tezę są piękne monumentalne lipy drobnolistne w m. Lutówko rosnące właśnie przy drodze i wiele innych. Cyt:" Drzewa długowieczne, żyją do 500 lat..." - Dendrologia. Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski, PWN, Warszawa 2012 r., str. 388. Pozdrawiam i proszę dbać o tę piękną Zieloną Krajnę.

Odpowiedz