Sępólno

Centrum Usług społecznych od kwietnia

Robert Środecki, 07 marzec 2024, 12:28
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Rada Miejska w Sępólnie zdecydowała o utworzeniu z dniem 1 kwietnia nowej jednostki budżetowej, jaką jest Centrum Usług Społecznych. Nowa instytucja powstanie poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie. Głównym założeniem powstania nowej jednostki jest dotarcie do szerszego grona mieszkańców.
Centrum Usług społecznych od kwietnia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych

Dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy od stycznia 2020 r. na poziomie lokalnym można tworzyć struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne. Takie działania mają zwiększyć dostęp mieszkańców do tego rodzaju usług. Tworzenie centrów nie jest obowiązkiem gminy. Z takiej możliwości skorzystała jednak gmina Sępólno. Na ostatniej sesji radni podjęli stosowną uchwałę. Rada miejska jednogłośnie zdecydowała o utworzeniu Centrum Usług Społecznych poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Nadała również statut nowej jednostce. 
„Działania realizowane przez Centrum mają na celu połączenie wsparcia socjalnego adresowanego dla osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (pomoc społeczna, świadczenia zabezpieczenia społecznego) oraz wsparcia społecznego o charakterze powszechnym z usługami oferowanymi wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy. Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi nowo powstałej jednostce dotarcie do szerszego grona mieszkańców zgodnie z zasadą powszechności świadczonych usług społecznych oraz pozwoli na zaktywizowanie społeczności lokalnej” - czytamy w uzasadnieniu podjętej uchwały. 
Na temat działań realizowanych przez OPS wypowiedział się burmistrz Sępólna. – Chciałem bardzo podziękować wysokiej radzie za podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych. To jest krok milowy w sytuacji kiedy ośrodek pomocy społecznej świadczy usługi dla osób potrzebujących, a Centrum Usług Społecznych będzie świadczyło usługi powszechne. Znacznie rozszerzą się usługi, które będą świadczone przez tę instytucję. Będzie można świadczyć usługi w domu, dzięki temu, że będzie można dojechać zakupionym nowym samochodem. Będzie można korzystać z wypożyczalni sprzętu ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych, który będzie dostępny dla wszystkich naszych mieszkańców. To wszystko nie stałoby się, gdyby nie bardzo intensywna i mocna praca pani dyrektor i całego ośrodka pomocy społecznej, który sformułował wniosek, złożył go i wywalczył w konkursie środki na realizację tego przedsięwzięcia. Udało się wywalczyć ponad 7 mln zł na utworzenie tego centrum i wyposażenie go w środki, które będą służyły naszym mieszkańcom. W ramach tego konkursu tylko 7 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymało takie wsparcie – powiedział Waldemar Stupałkowski.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...