Sępólno

Przymierze bierze wszystko

Robert Środecki, 09 maj 2024, 10:16
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W Radzie Miejskiej w Sępólnie doszło do wielu zmian personalnych ale małe trzęsienie ziemi nie zaszkodziło Przymierzu Społecznemu dla Krajny. Ugrupowanie burmistrza Waldemara Stupałkowksiego do nowej rady wprowadziło 10 radnych dzięki czemu obsadziło kluczowe stanowiska swoimi ludźmi. Nowa rada na swoim pierwszym posiedzeniu ustaliła wynagrodzenie burmistrza Stupałkowskiego na poziomie 19 470 zł brutto miesięcznie.
Przymierze bierze wszystko

Nowa Rada Miejska w Sępólnie

Przymierze bierze wszystko

Jako pierwszy gratulacje burmistrzowi Stupałkowskiemu złożył jego konkurent Krzysztof Szulc

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Sępólnie rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości przez Annę Miczko-Gierakowską. To jej jako najstarszej radnej przypadł w udziale zaszczyt poprowadzenie pierwszej części obrad. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza Sępólna Waldemara Stupałkowskiego. Jako pierwszy gratulacje złożył mu Krzysztof Szulc, wyborczy konkurent, który okazał się godnym przeciwnikiem w walce o fotel burmistrza. Podczas inauguracyjnej sesji rada wybrała spośród siebie nowego przewodniczącego. Radny Janusz Tomas, reprezentujący Przymierze Społeczne dla Krajny, rekomendował na to stanowisko Artura Juhnke, który uzyskał jednogłośne poparcie. – Bardzo dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście, decydując się powierzyć mi funkcję przewodniczącego. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Dziękuję również wszystkim wyborcom, którzy oddali na mnie swoje glosy. Bez waszych głosów nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Zapewniam, że swoją pracą i postawą postaram się godnie reprezentować naszą gminę zarówno na jej terenie, jak i poza jej granicami. Proszę o zaufanie, konstruktywną krytykę, merytoryczną dyskusję i wyrozumiałość. Jeszcze raz bardzo dziękuję – powiedział nowy przewodniczący rady miejskiej. Przez najbliższe pięć lat zastępcami przewodniczącego będą: doświadczona i zaprawiona w bojach radna Anna Miczko-Gierakowska oraz reprezentujący młodsze pokolenie radny Robert Czerechowski. Wszystkie kluczowe stanowiska w nowej radzie oraz fotel burmistrza obsadziło Przymierze Społeczne dla Krajny, spychając całą resztę na margines. W Radzie Miejskiej w Sępólnie doszło do największych roszad personalnych w stosunku do poprzedniej kadencji. Zmieniło się aż 9 radnych spośród 15. Pomimo tak dużych przetasowań układ sił trwający od lat nie uległ zasadniczej zmianie. Warto wspomnieć, że średnia wieku radnego w nowej radzie wynosi 46 lat. Jest to bez wątpienia najmłodsza rada miejska w historii sępoleńskiego samorządu.
Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez nową radę było ustalenie wynagrodzenia burmistrza. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawił sekretarz gminy Dariusz Wojtania. Rada jednogłośnie ustaliła miesięczne wynagrodzenie zasadnicze burmistrza na poziomie 10 250 zł, dodatek funkcyjny na poziomie 3 150 zł, dodatek specjalny, stanowiący 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, w kwocie 4 020 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę wysokości 2 050 zł. Łącznie burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski będzie zarabiał 19 470 zł brutto miesięcznie. Poprzednie wynagrodzenie burmistrza regulowała uchwała podjęta w listopadzie 2021 roku. Wówczas wynagrodzenie burmistrza ustalono na poziomie 18 120 zł. Żyć nie umierać. 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...