Powiat

Będzie z kogo wybierać

Robert Lida, 15 luty 2024, 10:04
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Takiego poruszenia związanego z wyborami samorządowymi na terenie powiatu sępoleńskiego jeszcze nie było. Do wyborczej gry szeroką ławą wchodzi młodsze pokolenie, które tworzy alternatywę dla rządów „leśnych dziadków”. W wyborach 7 kwietnia na pewno będzie z kogo wybierać.
Będzie z kogo wybierać
W poniedziałek minął termin składania w Krajowym Biurze Wyborczym zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, które później będą mogły zarejestrować listy kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dotyczy to tak zwanych komitetów obywatelskich, czyli komitetów wyborczych wyborców. Duże ogólnopolskie partie polityczne zgłaszają w PKW jeden komitet wyborczy o zasięgu ogólnokrajowym. 
Z terenu powiatu sępoleńskiego zgłoszono 11 komitetów obywatelskich, z tego 3 o zasięgu wojewódzkim. Z Sępólna zgłoszono KWW Przymierze Społeczne dla Krajny, które wystawi kandydatów do rady powiatu we wszystkich trzech okręgach wyborczych oraz do rad gmin w Sępólnie, Kamieniu i Sośnie, KWW Forum CSE, czyli komitet utworzony przez Stowarzyszenie Forum Gospodarcze CSE założone przez przedsiębiorców i rolników z terenu gminy Sępólno, KWW Osiedla Jana Pawła II, czyli komitet kandydata na radnego Tadeusza Kozioła, oraz KWW Radni – Mieszkańcom wywodzący się z obecnego Klubu Radnych Rady Miejskiej w Sępólnie o tej samej nazwie. 
Z gminy Więcbork wpłynęło zgłoszenie KWW Więcbork – Nasza Gmina, czyli komitet kandydata na burmistrza Waldemara Kuszewskiego, oraz KWW Tomasz Bracka, również komitet kandydata na burmistrza Więcborka. 
W gminie Kamień komitet o nazwie KWW Głos Mieszkańców Kamienia zgłosiła kandydatka na burmistrza Natalia Marciniak. Jej kontrkandydat, Wojciech Głomski, jak zwykle startuje z „Przymierza”. 
Sporo się dzieje w gminie Sośno, gdzie zapowiada się fascynujący pojedynek o schedę po wójcie Leszku Stroińskim, który nieodwołalnie przechodzi na garnuszek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj każdy ze zgłoszonych komitetów stanowi zaplecze dla kandydata na wójta. Mamy zatem KWW Gmina Sośno od Nowa Marzeny Górskiej, KWW Piotra Dobrzańskiego, KWW Ekipa Gacka, czyli Stanisława Gackowskiego. 
Celowo do tej pory nie wymieniliśmy nazwy jednego komitetu, KWW Nasz Powiat – Nasze Gminy utworzonego przez Tomasza Fifielskiego z Więcborka. Ten komitet ma już gotowe listy kandydatów do wszystkich 5 samorządów funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego. Znamy już nazwiska „lokomotyw”, czyli jedynek na listach NP-NG w wyborach do Rady Powiatu Sępoleńskiego. W okręgu więcborskim jest to oczywiście Tomasz Fifielski, w okręgu sępoleńskim wracający do lokalnej polityki były radny Adam Guminski, a w okręgu kamieńsko-sośnieńskim Marek Kutzmann z Kamienia, na co dzień dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie. Pozostali kandydaci na tych listach zostali rozstawieni alfabetycznie. Jak wiemy, w gminie Sępólno Nasz Powiat – Nasze Gminy ma swojego kandydata na burmistrza Marcina Gulkę. 
Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem wyborczym na wójta lub burmistrza może kandydować obywatel Polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Co ważne, kandydat nie musi na stałe zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta i burmistrza przysługuje temu komitetowi wyborczemu, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. 
Na razie nie wiadomo, gdzie i ilu kandydatów wystawią komitety wyborcze partii politycznych. Również w powiecie sępoleńskim widzimy znaczny odpływ kandydatów, którzy do tej pory startowali z list partyjnych do komitetów obywatelskich. Po prostu na szczeblu samorządowym nie chcą być identyfikowani przez wyborców z konkretnymi partiami politycznymi. 
Nie ulega wątpliwości, że powszechną, przedwyborczą mobilizację w powiecie sępoleńskim wywołało pojawienie się nowych ugrupowań. Chodzi o ugrupowania Nasz Powiat – Nasze Gminy, które stawia na młodsze pokolenie, oraz Forum Gospodarcze CSE utworzone przez ludzi, którzy w życiu doszli do czegoś pracą własnych rąk, a nie dzięki urzędniczej pensji. To spowodowało, że zasiedziałe w naszych samorządach towarzystwo mocno wzięło się do roboty i szuka nowych, wartościowych kandydatów. 
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zgłoszenie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca, do godziny 16.00. Natomiast w terminie do 14 marca, do godziny 16.00 należy zgłosić kandydatów na wójtów i burmistrzów.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...