Kamień

Dopłaty wyborcze

Robert Środecki, 08 luty 2024, 11:39
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegły wtorek Rada Miejska w Kamieniu zdecydowała o ponownym wprowadzeniu na terenie gminy systemu dopłat do ceny wody dla odbiorców usług komunalnych. To oznacza, że od lutego mieszkańcy Kamienia i okolic za 1 m3 zużytej wody zapłacą mniej niż do tej pory. Radna Natalia Marciniak krytykuje działania burmistrza, twierdząc, że wprowadzenie dopłat dwa miesiące przed wyborami samorządowymi jest typową kiełbasą wyborczą.
Dopłaty wyborcze

Rada Miejska w Kamieniu wprowadziła dopłaty do ceny wody

Dopłaty wyborcze

Radna Natalia Marciniak (w środku) twierdzi, że dopłaty są elementem kampanii wyborczej

Mieszkańcy zapłacą mniej 
Rada Miejska w Kamieniu większością głosów podjęła uchwałę -w sprawie dopłaty do cen wody dla odbiorców usług w wysokości 0,32 zł netto do każdego 1 m3 wody. Dopłata przekazywana będzie z budżetu gminy na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu. Dopłaty będą finansowane z budżetu gminy. W tym roku zabezpieczono na ten cel 70 tys. zł. 
„Dopłata ta ma na celu ochronę przed wzrostem cen i stawek opłat za wodę i nie stanowi formy dotowania działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Dopłata nie będzie przekazywana do wszystkich odbiorców, ale bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Pozostałą należność za wodę uregulują odbiorcy. Obecnie taryfa zatwierdzana jest przez organ regulacyjny, tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku. Dopłata do taryfy będzie obowiązywać w okresie od 1 lutego 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.” - czytamy w uzasadnieniu podjętej uchwały. 
Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja, której inicjatorką była radna Natalia Marciniak. Jej zdaniem taki ruch to typowa kiełbasa wyborcza. 
– Uważam, że ta wrzutka to jest kiełbasa wyborcza. Chciałabym przypomnieć,że w latach ubiegłych radni niejednokrotnie prosili, żeby takie dopłaty się pojawiły. Za każdym razem burmistrz mówił, że nie ma takiej potrzeby i takiej dopłaty nie będzie. Zwracałam uwagę na rodziny wielodzietne, a w szczególności na seniorów, którzy mają najtrudniej. Uchwała w sprawie dopłat pojawia się dwa miesiące przed wyborami. A gdzie był pan wcześniej i dlaczego teraz? – powiedziała do burmistrza radna, która w kwietniowych wyborach samorządowych będzie ubiegała się o to stanowisko. 
– Urząd i burmistrz są wykonawcą uchwał rady. Szkoda, że pani na tyle skutecznie nie zadziałała, żeby rada wcześniej podjęła taką uchwałę. Widzę, że pani żyje w zupełnie innym świecie. Jesteśmy organem wykonawczym i nie możemy się sprzeciwić radzie. Proszę nie zwalać wszystkiego na mnie – odpowiedział burmistrz. 
Sytuację starał się załagodzić skarbnik gminy. – Pamiętacie państwo pierwszą sesję budżetowa nowej rady. W tym momencie w budżecie było zabezpieczone 200 tys. zł na dopłaty do wody. Każdy radny po wyborach chciał zrealizować jakąś inwestycję i padło pytanie, co robimy z tymi środkami. Czy przeznaczamy je na inwestycje czy robimy dopłaty do wody? Większość z was uznała, żeby te środki przeznaczyć na inwestycje. W tej chwili dopłaty pojawiły się dlatego, że prezes ZGK złożył wniosek do Wód Polskich o skrócenie czasu trwania taryfy. Zakład notuje na wodzie duże starty. Żeby wniosek o skrócenie taryfy był pozytywnie rozpatrzony, konieczne jest wprowadzenie systemu dopłat – wyjaśnił Piotr Gustyn. 
Ostatecznie Rada Miejska w Kamieniu uchwałę w sprawie dopłat podjęła większością głosów, jedynie Bogdan Januszewski się wstrzymał. 
 
Powiat żeruje na gminach
Podjęcie kolejnej uchwały poprzedziła burzliwa dyskusja na temat sensu istnienia powiatu sępoleńskiego. Najpierw jednak skarbnik odczytał uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 232 tys. zł z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego, na budowę chodników na terenie gminy Kamień i rozbudowę drogi relacji Zamarte – Jerzmionki. 
– Uważam, że to jest jakieś nieporozumienie, że gminy mają wspierać powiat. Jestem za tym, żeby inwestycje w naszej gminie były i też będę głosował za tą uchwałą. Uważam, że powiat stawia nas w roli szantażysty. Ja bym to nazwał korupcją urzędową, bo musimy dawać pieniądze, żeby oni zechcieli coś zrobić, co leży w ich kompetencjach i za co oni dostają pieniądze z budżetu państwa na ten cały powiat, którego jesteśmy częścią. Jeżeli tak to ma wyglądać, to po co ten powiat jest tak naprawdę? Po to, żeby żerować na gminach, które wchodzą w jego skład? Podejrzewam, że oszczędności z likwidacji takiego tworu byłyby większe niż korzyści z tych inwestycji, które oni zechcą, jeżeli damy, u nas robić. To jest nie w porządku – powiedział radny Jarosław Dobek. 
– Ja również uważam, że to powiat powinien nas wspierać, a nie my powiat – dodał Kazimierz Warylak, przewodniczący rady miejskiej. 
Do dyskusji włączył się burmistrz Kamienia. – Zostało to przyjęte na konwencie, że wszystkie gminy dokładają do inwestycji. Zgadzam się ze stanowiskiem pana radnego, że są to inwestycje powiatowe i powiat powinien je finansować – powiedział Wojciech Głomski. 
Ostatecznie uchwała w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu pomimo wątpliwości radnych została przegłosowana. 
„W powyższej uchwale nastąpiło zwiększenie środków pomocowych dla powiatu sępoleńskiego o kwotę 232.895,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację wspólnie z powiatem sępoleńskim zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu sępoleńskiego (kwota 30.000,00 zł); budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do powiatu sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień, gdzie stosuje się powszechnie akceptowaną przez społeczeństwo i praktykowaną przez wszystkie gminy powiatu zasadę wspólnego finansowania powyższych zadań z budżetu samorządu gminnego i samorządu powiatowego. Efektem tych działań jest również poprawa bezpieczeństwa w ciągu dróg lokalnych na terenie naszej gminy (kwota 70.000,00 zł); rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. - [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki (kwota 132.895,00 zł)” – czytamy w uzasadnieniu podjętej uchwały. 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...