Powiat

Dwa razy więcej pieniędzy na utrzymanie rzek i strug

Robert Lida, 22 luty 2024, 09:53
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu zamierza w tym roku przeznaczyć większe środki na prace związane z konserwacją głównych cieków wodnych na terenie gminy Więcbork i Mrocza. To nie tylko efekt rosnących cen usług, ale również obecnej sytuacji hydrologicznej.
Dwa razy więcej pieniędzy na utrzymanie rzek i strug

Tak w grudniu wyglądała struga w Lubczy

Dwa razy więcej pieniędzy na utrzymanie rzek i strug
Nadmiar wody widoczny jest w tej chwili dosłownie na każdym kroku, zwłaszcza na terenach użytkowanych rolniczo. Gminne Spółki wodne działają w tej chwili na zasadzie pogotowia. W zdecydowanej większości urządzenia, za które odpowiadają spółki działają dobrze, ale wody jest tak dużo, że nie są w stanie jej od razu odprowadzić. Problemem są tak zwane cieki główne czyli rzeki, kanały i strugi, za które odpowiadają Wody Polskie. Kilka tygodni temu podawaliśmy przykład Lubczy, gdzie miejscowa struga na odcinku około 200 metrów była całkowicie zarośnięta i zatrzymywała spływ wody z całego Zakrzewka i Zakrzewskiej Osady. W połowie stycznia radni powiatowi  Tomasz Fifielski i Ireneusz Balcer złożyli u starosty pisemną interpelację w sprawie udrożnienia cieków odprowadzających wodę z terenu gminy Więcbork.
„W wyniku wieloletnich zaniedbań odnośnie czyszczenia i pogłębiania koryt rzek 
i strug wodnych wystąpiły zalania pól, łąk, ale także piwnic i podpiwniczeń oraz lokalnych dróg. Szczególnie na terenach miejscowości: Zakrzewek, Lubcza, Puszcza, Czarmuń, Zabartowo i Pęperzyn” - czytamy w interpelacji radnych ugrupowania „Nasz Powiat – Nasze Gminy”. 
Starosta zgodnie z kompetencją przesłał interpelację do Wód Polskich. Oto odpowiedź podpisana przez Konrada Wiśniewskiego. p.o. dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu:
„Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu informuje, iż na 2024 rok zaplanowano i zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań utrzymaniowych cieków: Rokitka, Orla, Kanał Orle, Kanał Jeleń, Rów Kawelski, Struga Lubcza i Struga Zgniłka w łącznej kwocie 1,2 mln zł. Zadania będą realizowane na podstawie wyłonienia wykonawców po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. Ponadto w 2023 roku PGW WP zrealizowało zadania utrzymaniowe tych cieków  na łączną kwotę 467.333,02 zł. Nadzór Wodny w Nakle od dnia 05.01.2024 r. do dnia 12.01. 2024 r. prowadził prace awaryjnego udrażniania Strugi Lubcza na odcinku od 18+775 km do km 22+200 przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu PGW WP”.
Łączna długość wymienionych w piśmie cieków wodnych to 92,3 km. Niestety część z nich nie była w ubiegłym roku w ogóle czyszczona ze względu na unieważnione przetargi. Zleceniodawca uznał, że konserwacja metra bieżącego rzeki czy strugi powinna kosztować około 2 złotych. Zdaniem wykonawców realny koszt to od 4 do 6 złotych za metr. Jeśli planowaną kwotę wydatków, czyli 1,2 mln zł podzielimy przez kilometraż, to okaże się, że na jeden metr przypadnie 13 zł. Zatem przetargi powinny zakończyć się wyborem wykonawców i zlecenia uda się w tym roku zrealizować.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...