Powiat

Komierowo stolicą województwa

Robert Lida, 15 luty 2024, 10:06
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W czwartek w Pałacu Komierowo obradował Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oprócz starostów do Komierowa przyjechali najważniejsi przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej w województwie, czyli wojewoda Michał Sztybel, marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.
Komierowo stolicą województwa

Konwent powiatów obradował w sali konferencyjnej pałacu w Komierowie

Komierowo stolicą województwa

Obrady przeprowadził starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz

Konwent to zgromadzenie starostów powiatów funkcjonujących na terenie województwa. W Kujawsko-Pomorskim mamy 19 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatów, czyli tak zwane powiaty grodzkie. Przewodniczącym konwentu jest starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. Pierwszy konwent na terenie powiatu sępoleńskiego odbył się za kadencji starosty Stanisława Drozdowskiego w Jerzmionkach 22 stycznia 2007 roku. 
Posiedzenie konwentu w Komierowie było ostatnim w kończącej się już wkrótce kadencji samorządu. – To była rekordowa pod względem długości kadencja, która trwała pięć i pół roku – zauważył marszałek Piotr Całbecki. 
– Dziękuję wszystkim powiatom za współpracę w tej kadencji. Dziękuję za realizację wspólnych przedsięwzięć z wykorzystaniem środków unijnych. Właśnie jesteśmy w trakcie zamykania poprzedniej perspektywy finansowej. Jako województwo uzyskaliśmy najwyższy w kraju wskaźnik wykorzystania tych środków. Dzięki państwu zrealizowaliśmy bardzo wiele zadań. Bez zaangażowania samorządów nie byłobyby o tym mowy. Chcę wam za to wszystko podziękować. Realizowaliśmy inwestycje od ścieżek rowerowych, drogowych, poprzez projekty w obszarze ochrony zdrowia. Mam na myśli szpitale, ochronę środowiska, termomodernizację, wymianę instalacji grzewczych. Było też wiele projektów społecznych. Zrealizowaliśmy wspólnie ponad 3600 projektów – dodał marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
– Jako wojewoda nie za wiele mogę powiatom pomóc, ale z tytułu nadzoru nad stanowionym przez was prawem mogę wam dużo popsuć. Z mojej strony deklaruję wolę pełnej współpracy. Obiecuję, że na każdym konwencie będę osobiście lub któryś z moich zastępców – zadeklarował świeżo upieczony wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
Już tradycyjnie gospodarz konwentu mógł przedstawić gościom swój powiat i go zareklamować. Starosta Jarosław Tadych tym razem mówił krótko i zaprezentował film, który miał promować gminy powiatu sępoleńskiego. Szczerze mówiąc, film z promocją wiele wspólnego nie miał. Wspomniano na przykład, że turystyczną stolicą powiatu jest Więcbork, ale na poparcie tej tezy nie pokazano żadnych obrazków, które by to potwierdzały. Kompletnym nieporozumieniem była sekwencja poświęcona gminie Sośno. Przedstawiono ją jako gminę, która najbardziej ucierpiała podczas nawałnicy sprzed 7 lat. Zamiast ciekawych miejsc, zobaczyliśmy zniszczone domy. Jednym słowem, gmina w ruinie. To tak, jakby powiedzieć: Nie przyjeżdżajcie tutaj, bo tu wszystko jest rozwalone. 
Jak wygląda film promocyjny, pokazała za to dyrektor Pałacu Komierowo Wiesława Świtajska. Nie ma co ukrywać tego typu wydarzenie to doskonała okazja do tego, aby zareklamować swoje usługi.
Część roboczą konwentu rozpoczęło wystąpienie Magdaleny Daszkiewicz, dyrektora wydziału zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy dotyczące tworzenia „Centrów Zdrowia 75+”. Zgodnie z ustawą takie centra, w ciągu 5 lat mają powstać w każdym powiecie lub powiatach sąsiadujących ze sobą na zasadzie porozumienia między samorządami. 
– Takie centrum ma zapewnić osobom 75+ pomoc lekarską, pielęgniarską, geriatryczną, psychologiczną oraz edukację zdrowotną. To nie muszą być nowe budynki czy siedziby. Takie centrum, które ma być dzienną placówką pobytu, to nie budynek, ale nowe świadczenie, które można realizować w oparciu o istniejące już podmioty: na przykład szpitale, peozety czy domy dziennego pobytu seniorów. Założenie ustawy jest takie, że w ciągu 6 miesięcy od ukończenia 75. roku życia każdy senior zostanie wszechstronnie zdiagnozowany. Generalnie, centrum to ma być dzienny ośrodek opieki geriatrycznej zapewniający nie tylko opiekę medyczną, ale również transport i wyżywienie – mówiła dyrektor Daszkiewicz. 
Tworzeniem centrów mają się zająć powiaty. W najbliższym czasie mają one przygotować propozycje podmiotów, które miałyby prowadzić nowe jednostki. W oparciu o te informacje zostanie stworzony wojewódzki plan centrów zdrowia 76+, który uwzględni równomierne „pokrycie” całego województwa takimi centrami. Wydaje się, że pomysł jest dobry, ale być może niewykonalny. To, że społeczeństwo w szybkim tempie się starzeje, jest faktem niezaprzeczalnym. Nie wszyscy seniorzy do swojego kresu dotrą w zdrowiu lub pod opieką rodziny. Stworzenie osobnego systemu ochrony zdrowia dla nich odciążyłoby obecny system. Problem w tym, że na terenie całego województwa pracuje obecnie tylko 31 geriatrów. Nie ma również aktów wykonawczych do ustawy i nie wiadomo, jaka będzie wycena tej usługi. 
Dyskusja starostów obecnych na konwencie mocno się ożywiła w punkcie porządku obrad „sprawy różne”. Tutaj głos zabrał między innymi Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Zarządu Związku Powiatów Polskich, który jest między innymi członkiem komisji wspólnej rządu i samorządu. Związek domaga się między innymi podwyższenia opłat skarbowych za czynności administracyjne. Wysokość tych opłat nie była rewaloryzowana od wielu lat, ale nie to jest największy problem. Opłaty skarbowe za czynności administracyjne dokonane w starostwie nie pozostają w kasie powiatu, tylko wędrują do gminy, która jest stolicą powiatu. 
– Niepokoi mnie brak kontynuacji programów drogowych. Po zrealizowaniu obecnych kontraktów firmy drogowe będą bez pracy i grozić im będzie likwidacja – zauważył starosta grudziądzki Adam Olejnik.
Wojewoda Michał Sztybel nieco uspokoił starostów, mówiąc, że promesy na inwestycje drogowe wydane przez poprzedni rząd są ważne i będą sfinansowane. Przyznał również, że nie wszystkie fundusze z dawnego Polskiego Ładu będą kontynuowane, a te które będą otrzymają nową formułę. – W tych programach środki przyznawano uznaniowo, a nie w oparciu o potrzeby – mówił Michał Sztybel.
W trakcie dyskusji starostwie zgłaszali również problem braku chętnych do pracy w urzędach. 
– Na ogłaszane nabory nikt się nie zgłasza, ponieważ nie jesteśmy w stanie zaoferować godnych wynagrodzeń. Mamy obecnie sytuację, w której urzędnik niższego szczebla i sprzątaczka zarabiają tyle samo, czyli najniższą krajową. Tak naprawdę to sprzątaczka zarabia więcej, ponieważ ona ma jeszcze 20 procent dodatku stażowego, którego nie wlicza się do wynagrodzenia zasadniczego – mówił jeden z dyskutantów.
Z kolei starosta świecki Barbara Studzińska zasygnalizowała problem z wyegzekwowaniem nowego prawa farmaceutycznego w zakresie nocnych i świątecznych dyżurów aptek. Aktualnie ten temat jest „przerabiany” w powiecie sępoleńskim. Piszemy o tym w innym miejscu. 
Ostatni Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego obecnej kadencji przeszedł do historii. Nie wszyscy starostowie na nim obecni będą na kolejnym. Tak czy inaczej, obrady konwentu w Komierowie można uznać za owocne, a jego organizację za wzorową.
 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...