Kamień

Kontrolowany wycinek działalności wojewoda ocenia negatywnie

Robert Lida, 20 czerwiec 2024, 10:43
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Pod koniec stycznia 2024 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeprowadzili doraźną kontrolę w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy Dworcowej w Kamieniu. Efektem są zalecenia pokontrolne wydane przez wojewodę. Czytamy w nich, że kontrolowany wycinek działalności placówki kierowanej przez s. Sylwię Blok został oceniony negatywnie.
Kontrolowany wycinek działalności wojewoda ocenia negatywnie

DPS dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu

„W oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, wojewoda kujawsko-pomorski ocenia kontrolowany wycinek działalności negatywnie. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w kontrolowanych obszarach wynikają w dużej mierze z braku wiedzy merytorycznej oraz postawy dyrektora s. Sylwii Blok, która w sposób niezrozumiały interpretuje stanowiska przedstawione przez zespół inspektorów, nie uwzględniając przy tym uwag mających na celu rozwiązanie problemów. Ponadto dyrektor jednostki nie nawiązuje dostatecznej współpracy ze służbami wojewody i wyraża własne opinie dotyczące ogólnie rozumianej pomocy społecznej, pomijając zagadnienia w zakresie merytoryki funkcjonowania DPS oraz roli, jaką powinien pełnić dyrektor jednostki. Niewątpliwie niepokojącym jest, iż dyrektor jednostki, osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym wykazała się nieznajomością przepisów ustawy o pomocy społecznej i jej błędną interpretacją w kontrolowanym zakresie. Pełnienie obowiązków dyrektora domy przez s. Sylwię Blok skutkuje niewłaściwym wykonywaniem powierzonych zadań i wpływa znacząco na słabą jakość i nadzór nad funkcjonowaniem domu” - tak brzmi sentencja zaleceń pokontrolnych wydanych przez wojewodę kujawsko-pomorskiego, a podpisanych w jego imieniu przez wicewojewodę Piotra Hemmerlinga. 
Zalecenia są efektem kontroli przeprowadzonej przez inspektorów wydziału polityki społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ostatnich dniach stycznia br. 
Kontrola służb wojewody była pokłosiem medialnych informacji o nieprawidłowościach, które miały mieć miejsce na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu. Głośno było zwłaszcza o filmie, który pokazywał mieszkańców placówki sprzątających kolegiatę w Kamieniu. W tej sprawie odrębne postępowanie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Tucholi. Dotyczyło ono również naruszania praw pracowniczych. Ostatecznie prokurator umorzył to postępowanie, uznając, że nie doszło do czynów zabronionych. 
Kontrola wojewody, czyli organu, który przekazuje do placówki środki na działalność pochodzące z budżetu państwa, dotyczyła jakości świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi standardami w związku z powzięciem informacji o nieprawidłowościach. 
„Ustalono, że zapisy procedury nie przewidują prowadzenia terapii z mieszkańcami w obiektach sakralnych znajdujących się poza terenem DPS. Jak ustalono zajęcia porządkowe oraz dekoracyjne prowadzone w miejscowym kościele były realizowane jedynie z inicjatywy dyrektora. Ponadto jednostka nie posiada dokumentacji, która odzwierciedlałaby uczestnictwo mieszkańców w terapii poprzez zajęcia w kościele. Siostra [...] terapeuta pisemnie potwierdziła, że zajęcia te nie były wykonywane w ramach jakiejkolwiek terapii, tylko na polecenie dyrektora jednostki” - czytamy w piśmie wojewody Hemmerlinga. 
Kontrolujący inspektorzy nie negują prac mieszkańców na terenie kościoła. Zalecili natomiast wpisanie ich do dokumentacji zajęć terapeutycznych. 
Ponadto w ocenie inspektorów, w losowo wybranym przypadku stwierdzono fikcyjne działania związane z realizacją indywidualnego planu wspierania mieszkańca. 
„Wykazana realizacja zajęć jest niemożliwa do wykonania w ciągu jednego dnia, zwłaszcza że dotyczy osoby z niepełnosprawnością. Według zapisów IPW w ciągu doby mieszkaniec przez 12,5 godziny uczestniczy w zajęciach po powrocie z 7-godzinowego dnia pracy zarobkowej” - napisał wicewojewoda.
Zespół kontrolny zbadał również przypadek chłopca, który decyzją sądu został umieszczony w placówce, a po przeprowadzeniu diagnozy przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną okazało się, że dziecko jest w tak zwanej normie intelektualnej. Dlatego wydano zalecenie, które mówi, że w przypadku przyjęcia dziecka w normie intelektualnej, niezwłocznie należy podejmować działania w celu zmiany formy opieki nad małoletnim. 
Generalnie, w piśmie wojewody wyartykułowano 5 zaleceń do realizacji. Warto zaznaczyć, że siostra dyrektor nie podpisała protokołu z przeprowadzonej kontroli, ale wniosła do niego swoje zastrzeżenia, których za jednym wyjątkiem zespół kontrolny nie uwzględnił.
Czy kontrola służb wojewody coś zmieni? Idziemy o zakład, że nie. Dom w Kamieniu prowadzony jest na zlecenie powiatu i na podstawie umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego Prowincji Toruńskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Gdyby tak oceniono pracę dyrektora Dziubińskiego czy dyrektor Krzysztofek, to pewnie starosta by się z nimi już pożegnał. W tym przypadku decyzje personalne podejmuje przełożona prowincji.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...