Gmina Kamień

Nowy budżet w starym roku

Robert Środecki, 04 styczeń 2024, 13:09
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Ostatnią ważną decyzją podjętą przez Radę Miejską w Kamieniu w starym roku było uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok. W opinii burmistrza Wojciecha Głomskiego jest to budżet bardzo ambitny, ponieważ na inwestycje samorząd zamierza przeznaczyć 16,5 mln zł.
Nowy budżet w starym roku

Rada Miejska w Kamieniu uchwaliła budżet gminy na 2024 rok

Nowy budżet w starym roku

Projekt budżetu przedstawił skarbnik gminy Piotr Gustyn

Projekt budżetu gminy Kamień na 2024 podczas sesji przedstawił skarbnik Piotr Gustyn. Tegoroczne dochody gminy zaplanowano w kwocie 48,253 mln zł. Wydatki mają wynieść 52,253 mln zł. Deficyt budżetowy wynoszący 4 mln zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów wysokości 1,8 mln zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2,2 mln zł. Wydatki bieżące gminy Kamień w roku bieżącym wyniosą 35,7 mln zł. Na inwestycje samorząd zamierza przeznaczyć 16,5 mln zł. 
Na liście planowanych inwestycji znalazły się: 
rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem – 20 tys. zł,
dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej przebiegających przez teren gminy Kamień – 50 tys. zł,
dotacja celowa dla powiatu na rozbudowę drogi Zamarte – Ogorzeliny – 132 tys. zł,
budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień – 1,795 mln zł,
budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt – 35 tys. zł,   
rozbudowa ul. Polnej w Kamieniu wraz z budową oświetlenia ulicznego – 3,820 mln zł,
przebudowa chodników w Kamieniu – 10 tys. zł,
budowa parkingu przy kościele w Kamieniu – 40 tys. zł,
budowa dróg w miejscowości Dąbrówka – 45 tys. zł,
budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I - 20 tys. zł,
budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem – 10 tys. zł,
budowa drogi w Płociczu – projekt – 25 tys. zł,
budowa dróg na terenie gminy Kamień - droga na Brzuchowo – 1,350 mln zł,
montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu – 30 tys. zł,
montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu – 10 tys. zł,
utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu – 49 tys. zł,
budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Kamieniu – 10 tys. zł,
przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu – 7,405 mln zł,
dotacja do budowy studni głębinowych – 8 tys. zł,
dotacja do zakupu pieców – 30 tys. zł,
dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie – 185 tys. zł,
odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 40 tys. zł,
przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi – 20 tys. zł,
budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas – 140 tys. zł,
zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy – 16 tys. zł,
zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu – 350 tys. zł,
dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem” – 161 tys. zł,
dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonału z XVIII w.” - 77 tys. zł,
dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w.” - 184 tys. zł,
dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I” - 199 tys. zł,
dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I” – 195 tys. zł,
projekt modernizacji stadionu miejskiego – 60 tys. zł. 
– Ponadto mamy przyznane środki z programu „Rozświetlamy Polskę” oraz środki na modernizację oczyszczalni ścieków w Zamartem, które nie są umieszczone w budżecie. Tak więc na inwestycje wydamy ponad 18 mln zł, co stanowi 34 % całkowitych wydatków budżetowych. Ten budżet jest bardzo ambitny i chciałbym, żeby został zrealizowany ku zadowoleniu mieszkańców. Chciałbym prosić wysoką radę o przyjęcie budżetu – powiedział burmistrz Kamienia Wojciech Głomski. 
- Rok temu mówiłem, że budżet był rekordowy. Nie spodziewałem się, że ten budżet będzie znowu rekordowy. Często sprzeczamy się o inwestycje. Z wieloma zadaniami ujętymi w budżecie się nie zgadzamy, ale żeby zadbać o dobro ogółu, ten budżet akceptujemy – powiedział tuż przed głosowaniem Jacek Kucharski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu. 
- Jeśli chodzi o budżet tegoroczny, to nie będę za wiele mówił. Będę głosował za przyjęciem tego budżetu. Jeżeli w kolejnym budżecie znalazłoby się dokończenie drogi w Dużej Cerkwicy, to wtedy będę skakał z radości – powiedział drugi wiceprzewodniczący rady miejskiej radny Bogdan Januszewski.
 Ostatecznie rada miejska budżet gminy na 2024 rok uchwaliła jednogłośnie. Podobnie jak w przypadku innych samorządów szczegółowe dyskusje na temat planu dochodów i wydatków toczyły się na posiedzeniach komisji. 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...