Powiat

Nowy układ sił w nowej radzie powiatu

Robert Środecki, 18 styczeń 2024, 09:06
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W listopadzie informowaliśmy na naszych łamach, że w nowej Radzie Powiatu Sępoleńskiego, która zostanie wybrana w kwietniu podczas wyborów samorządowych, zasiądzie 15 zamiast 17 radnych. Ma to związek ze znacznym spadkiem liczby mieszkańców powiatu sępoleńskiego. Wiemy już, które gminy stracą mandaty, a które zyskają.
Nowy układ sił w nowej radzie powiatu
W listopadzie ubiegłego roku światło dzienne ujrzało zarządzenie wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024 – 2029. Wojewoda zdecydował, że 
w nowej kadencji w Radzie Powiatu Sępoleńskiego zasiądzie 15 zamiast 17 radnych. Decyzja wojewody o zmniejszeniu liczby radnych ma ścisły związek z demografią. Z ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że w skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40 tys. mieszkańców oraz po 2 na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych. Liczba mieszkańców powiatu sępoleńskiego sukcesywnie spada. Świadczą o tym dane urzędów stanu cywilnego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Według GUS-u w październiku na terenie powiatu zamieszkiwało 39 078 osób. Spadek liczby mieszkańców jest zauważalny (przykładowo 
w 2015 roku mieszkało tu 41501 osób). Ma to bezpośredni wpływ na liczbę radnych. 
W przypadku wyborów do rady powiatu każdemu okręgowi wyborczemu przyporządkowana jest określona liczba mandatów. Okręg wyborczy nr 1 tworzy gmina Sępólno, która w radzie ma 7 przedstawicieli, okręg numer 2 tworzy gmina Więcbork posiadająca 
w radzie powiatu 5 mandatów, 
a okręg wyborczy nr 3 tworzą gminy Kamień i Sośno posiadające w sumie w radzie powiatu 5 przedstawicieli. Okrojenie liczby radnych o 2 osoby sprawi, że ktoś zyska, 
a ktoś straci. Decyduje o tym tzw. jednolita norma przedstawicielstwa. Jest to prosty wzór matematyczny decydujący o liczbie mandatów w danym okręgu wyborczym. 8 stycznia Komisarz wyborczy w Bydgoszczy wydał postanowienie w sprawie podziału powiatu sępoleńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Wynika z niego jasno, że gmina Sępólno straci w radzie powiatu jeden mandat, Więcbork utrzyma liczbę mandatów na dotychczasowym poziomie, a Sośno i Kamień tworzące jeden okręg również stracą jeden mandat. Tym samym Więcbork wzmacnia swoją pozycję, 
a cała reszta traci. 
W listopadzie na temat zmniejszenia liczby radnych publicznie wypowiadał się Marek Chart, przewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego. 
– Zmniejszenie liczby radnych wynika ze zmniejszenia liczby mieszkańców powiatu. To jest smutna wiadomość. W stosunku do początku kadencji w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym gminy Kamień i Sośno ubyło nam 944 mieszkańców, w gminie Sępólno 944 mieszkańców, natomiast w gminie Więcbork 470 mieszkańców – powiedział. 
Rzeczywiście, w powiecie sępoleńskim liczba mieszkańców topnieje w błyskawicznym tempie. Świadczą o tym twarde dane liczbowe. W nowej radzie powiatu, która zostanie wybrana w kwietniu, będzie nowy układ sił. 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...