Powiat

Zamiana komendantów

Robert Lida, 23 maj 2024, 09:57
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Od piątku 17 maja Komendą Powiatową Policji w Sepólnie kieruje nadkom. Marcin Szulczyk - dotychczasowy komendant powiatowy policji w Tucholi. Inspektor Paweł Zawada, który przez osiem ostatnich lat był komendantem w Sępólnie, zastąpi nadkomisarza Szulczyka w Tucholi.
Zamiana komendantów

Nadkomisarz Marcin Szulczyk (drugi od prawej) został przedstawiony załodze sępoleńskiej komendy

Zmiany kadrowe w kujawsko--pomorskiej policji zostały przedstawione w ubiegłą środę podczas uroczystej zbiórki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podczas której żegnano dotychczasowego pierwszego zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy insp. Mirosława Elszkowskiego mianowanego na warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego policji. 
Komendant wojewódzki podjął również decyzje dotyczące zmian kadrowych w kilku komendach miejskich i powiatowych. Z dniem 17 maja powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego policji w Sępólnie nadkom. Marcinowi Szulczykowi, dotychczasowemu komendantowi powiatowemu policji w Tucholi. 
Nadkomisarz Marcin Szulczyk służbę w policji pełni od 2003 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Służył głównie w pionie prewencji. Przechodził kolejne szczeble kariery zawodowej. W tucholskiej komendzie był m.in. naczelnikiem wydziału prewencji i ruchu drogowego, zastępcą komendanta powiatowego i od 29 maja 2023 roku komendantem powiatowym. Wówczas zastąpił naszego ziomka z Sypniewa mł.insp. Wiesława Gapę. 
Wprowadzenie nowego komendanta do sępoleńskiej komendy odbyło się w czwartek podczas uroczystej zbiórki. Rozkaz personalny powierzający pełnienie obowiązków komendanta powiatowego policji w Sępólnie nadkom. Marcinowi Szulczykowi wręczył pełniący obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak. Pierwszym zastępcą sępoleńskiego komendanta będzie nadal mł.insp. Lech Zajączkowski. 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...